ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนบ้านออนหลวยออนเหนือ5642460220
โรงเรียนบ้านออนกลางออนกลาง7312553390
โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2บ้านสหกรณ์170000000170
โรงเรียนรวมศูนย์วัดห้วยแก้วห้วยแก้ว110057976130
โรงเรียนวัดห้วยทรายแม่ทา119000000119
โรงเรียนวัดดอนชัยแม่ทา4700000047
บ้านแม่ตะไคร้ทาเหนือ4900000049
ทาเหนือวิทยาทาเหนือ124000000124
โรงเรียนเปาสามขาออนกลาง101000000101
  84959180101124610