ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนปงตำปงตำ5632414132
โรงเรียนวัดบ้านท่าปงตำ13610168831081
โรงเรียนเอื้อวิทยาปงตำ341362292832385
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ(ประถม)ปงตำ2856152032220172
โรงเรียนวัดอรัญญวาสีปงตำ5003362450
โรงเรียนบ้านห้วยบงปงตำ4400363320
โรงเรียนบ้านอ่ายศรีดงเย็น17311313210881
โรงเรียนบ้านหัวฝายศรีดงเย็น8813657840
โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตาศรีดงเย็น6113492240
โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนาศรีดงเย็น5110431330
บ้านแม่ทะลบแม่ทะลบ157141121110127
วัดป่าแดงแม่ทะลบ9425668382
บ้านป่างิ้วแม่ทะลบ7237515330
บ้านห้วยต้นตองแม่ทะลบ6611533620
บ้านห้วยไผ่หนองบัว16925102811635
โรงเรียนสันติวนาหนองบัว6200000062
โรงเรียนบ้านผาแดงหนองบัว5000000050
โรงเรียนบ้านสินชัยหนองบัว135001000134
โรงเรียนบ้านต้นโชคหนองบัว138000000138
โรงเรียนบ้านปงหนองบัว10100200198
บ้านใหม่หนองบัวหนองบัว560192639936353015
  2,88964991,708153159154552