ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนนอกเขตยางเนิ้ง10000001
วัดเวฬุวันยางเนิ้ง1,170597877377759612
วัดศรีโพธารามยางเนิ้ง1123378115111
โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้งยางเนิ้ง6153442520
โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาหนองแฝก5500000055
โรงเรียนวัดสันดอนมูลท่ากว้าง3600000036
วัดตำหนักดอนแก้ว1500000015
บวกครกเหนือท่าวังตาล8000000080
สืบนทีธรรมท่าวังตาล333000000333
โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูป่าบง1800200016
โรงเรียนวัดเทพารามป่าบง1700000017
โรงเรียนชุมชนวัดปากกองสารภี4000000040
  1,93867848979085109606