ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนบ้านแม่หลองใต้(ตชด.)สบโขง5512462004
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยสบโขง100000000100
โรงเรียนบ้านขุนตื่นสบโขง6600000066
โรงเรียนผาแดง(ตชด.)สบโขง1400100103
  2351256210173