ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามฮอด10000001
โรงเรียนบ้านแควมะกอกฮอด122000000122
โรงเรียนบ้านดงดำฮอด3900000039
โรงเรียนบ้านตาลใต้บ้านตาล30000003
โรงเรียนบ้านตาลเหนือบ้านตาล3100000031
โรงเรียนบ้านบ่อหลวงบ่อหลวง1698812681153
โรงเรียนบ้านวังกองบ่อหลวง6201561013
โรงเรียนบ้านกิ่วลมบ่อหลวง5412363228
โรงเรียนบ้านแม่สะนามบ่อหลวง2000181100
บ้านขุนบ่อหลวง5301454210
บ้านนาฟ่อนบ่อหลวง7323603320
แม่ลายเหนือบ่อหลวง6911614200
แม่ลายบ่อหลวง6501542431
เตียงอางบ่อหลวง3101290001
บ้านแม่ลายดวงจันทร์นาคอเรือ6013512120
โรงเรียนชุมชนท่าข้ามนาคอเรือ60000006
โรงเรียนบ้านแม่งูดนาคอเรือ20000002
บ้านนาคอเรือนาคอเรือ8400000084
บ้านนาคอเรือ สาขาบ้านดอยแอกนาคอเรือ70000007
บ้านห้วยฝางนาคอเรือ1600000016
บ้านบ้านเด่นนาคอเรือ2500000025
นาคอเรือนาคอเรือ70000007
ชุมชนบ้านท่าข้ามนาคอเรือ30000003
สันป่าสักนาคอเรือ1400000014
วิทยาลัยเทคนิกเชียงใหม่นาคอเรือ10000001
  1,0171321536282616377