ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
บ้านสันทรายหนองแก๋ว8536692122
โรงเรียนลักษณ์พงษ์วิทยาหนองตอง8862672524
โรงเรียนวัดพระจ้าเหลื้อมหนองตอง7413495772
โรงเรียนบ้านหนองตองหนองตอง4003322210
โรงเรียนต้นแก้วพดุงพิทยาลัยขุนคง642002000640
โรงเรียนท่าวังศรีสบแม่ข่า3000000030
จอมทองบ้านแหวน92226471052
ตองกายหนองควาย11081825284
บ้านฟ่อนหนองควาย104228321032
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองควายหนองควาย80032102
บ้านสันป่าสักหนองควาย397111024824322547
บ้านปงบ้านปง13644881313122
ศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำซุ้มบ้านปง10000001
โรงเรียนวัดประชาเกษมบ้านปง7922681150
โรงเรียนคีรีเขตบ้านปง57003820116
วัดประชาเกษมบ้านปง3001280100
น้ำแพร่20000002
บ้านน้ำแพร่น้ำแพร่144000000144
บ้านแสนตอน้ำแพร่5900000059
อนุบาลเต็มสิริวิทยาน้ำแพร่90000009
  2,1873936921678571968