ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
พงษ์พิกุล เชียงใหม่สันทรายหลวง368111319021302380
สันทรายหลวงสันทรายหลวง456759752010312
โรงเรียนบ้านแม่ย่อยสันทรายน้อย7800000078
โรงเรียนบ้านสันทรายมูลสันทรายน้อย107000000107
โรงเรียนบ้านสันคะยอมสันทรายน้อย8200000082
โรงเรียนสวนองุ่นสันทรายน้อย277000000277
บ้านสันศรีสันพระเนตร4202353110
บ้านสันพระเนตรสันพระเนตร9843704863
ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์หนองแหย่ง112338161180
บ้านท่าเกวียนหนองจ๊อม17671512096118
โรงเรียนบ้านหนองไคร้หนองจ๊อม498142736528281917
บ้านร่มหลวงแม่แฝก10364748740
บ้านศรีงามแม่แฝก103310714582
บ้านแม่แตแม่แฝก5032371340
โรงเรียนแม่แฝกแม่แฝกใหม่121004101115
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลแม่แฝกใหม่1100000011
ศูนย์เด็กเล็กแม่ครูศรีวรรณแม่แฝกใหม่2000200018
โรงเรียนเจดีย์แม่ครัวแม่แฝกใหม่36015422104296
บ้านหัวฝายเมืองเล็น7600000076
บ้านโปงป่าไผ่7700000077
บ้านศรีบุญเรืองป่าไผ่124412403290
โรงเรียนบ้านป่าบงหนองหาร7424526361
โรงเรียนบ้านแม่โจ้หนองหาร2967132051730177
โรงเรียนบ้านหนองหารหนองหาร7835633310
โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยงหนองหาร181461301314113
  3,968791181,6621311821361,660