ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์สันกำแพง1664412688142
โรงเรียนบ้านสันกำแพงสันกำแพง1,561101861,056811211079
โรงเรียนวัดบ้านน้อยสันกำแพง9777714431
โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารร้องวัวแดง8600000086
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)แช่ช้าง183014001177
  2,093112981,25793133125275