ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
บ้านบุปผารามสันกลาง40000004
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางสันกลาง120050025
บ้านห้วยส้มสันกลาง107710697950
วิมานทิพย์สันกลาง152551071012130
ทุ่งฟ้าบดมะขามหลวง37427282432029234
อุ่นไอรักมะขามหลวง109447497101
ร่องน้ำมะขามหลวง4522311720
กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยาบ้านแม9513758440
บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)บ้านกลาง15473113511150
บ้านหัวรินทุ่งสะโตก8200000082
บ้านแม่กุ้งหลวงทุ่งต้อม10000001
วัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต)น้ำบ่อหลวง1235128051443
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงน้ำบ่อหลวง50000005
โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้องมะขุนหวาน2600000026
โรงเรียนวัดดงป่างิ้วมะขุนหวาน3300000033
วัดท่ากานบ้านกลาง6033386811
วัดสามหลังบ้านกลาง5535373241
  1,43764758727410383166