ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนบ้านป่าไหน่ป่าไหน่5847412310
โรงเรียนบ้านสันกลางป่าไหน่10332921311
โรงเรียนประชาสามัคคีป่าไหน่5223395102
บ้านสันปงสันทราย6104435180
บ้านท่ามะเกี๋ยงสันทราย4136233150
ศูนย์พัฒนาเด็กตำบลน้ำแพร่น้ำแพร่20000002
เจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์น้ำแพร่3410225321
บ้านสหกรณ์ดำริน้ำแพร่4403284630
โรงเรียนบ้านห้วยบงเขื่อนผาก6411513350
  45914263392821256