ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนนอกเขตแม่สาว1300000013
โรงเรียนบ้านดงแม่สาว7000000070
โรงเรียนบ้านสันป่าข่าแม่สาว117000000117
โรงเรียนบ้านแม่ฮ่างแม่สาว187000000187
โรงเรียนโชตุณเกษมบ้านเมืองงามท่าตอน209000000209
กมล เรียม สุโกศลบ้านผาใต้ท่าตอน9000000090
  686000000686