ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนม่อนปิ่นม่อนปิ่น122000000122
โรงเรียนบ้านเวียงหวายม่อนปิ่น308000000308
โรงเรียนห้วยหมากเลี่ยมม่อนปิ่น230000000230
โรงเรียนบ้านหนองยาวแม่สูน175000000175
โรงเรียนรัตนาเอื่อวิทยาแม่สูน511000000511
บ้านสันทรายสันทราย3700810028
วัดนันทารามสันทราย7801600071
บ้านห้วยงูกลางสันทราย132534032178
โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองสันทราย115827911780
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่สันทราย9927755262
บ้านโป่งนกแม่คะ20000002
รัตนาเอื้อวิทยาแม่คะ1100000011
บ้านแม่คะแม่คะ165102000162
ดงป่าลันแม่ข่า2720250000
สันม่วงแม่ข่า32111611012
แม่ข่าแม่ข่า176201411947120
สันต้นเปาแม่ข่า2211181100
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)แม่ข่า11123912373
หล่ายฝางแม่ข่า139221051010100
โรงเรียนบ้านขอบด้งม่อนปิ่น1861215841551
โรงเรียนบ้านหลวงแม่งอน282210236151243
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์แม่งอน1450111781270
  3,10547471,0956572601,719