ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนวัดทุ่งหลวงแม่แตง6100000061
วัดแม่กะแม่แตง114000000114
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้งขี้เหล็ก10000001
ร่ำเปิงวิทยาขี้เหล็ก125002000123
เมฆขจรเชียงใหม่ขี้เหล็ก189000000189
บ้านผึ้งแม่หอพระ8600000086
บ้านนาเม็งแม่หอพระ3600000036
บ้านภูดินแม่หอพระ2700000027
บ้านเป้าวิทยาคารบ้านเป้า82224771662
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคารสันป่ายาง118100200115
วัดปางมะกล้วยป่าแป๋2900000029
ป่าแป๋วิทยาป่าแป๋8400000084
บ้านแม่เลาป่าแป๋2800000028
บ้านแม่ไคร้ป่าแป๋5000000050
บ้านแม่แสะป่าแป๋3500000035
บ้านแม่แมมป่าแป๋3300000033
โรงเรียนแม่ฟ้าหลวงป่าแป๋30000003
บ้านก๋ายน้อยเมืองก๋าย1000000010
โรงเรียนวัดบ้านเหล่าเมืองก๋าย5100000051
บ้านช้างในบ้านช้าง4400351260
บ้านปางไม้แดงบ้านช้าง6788422520
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาอินทขิล155000000155
บ้านปงวิทยาคารอินทขิล6200100061
โรงเรียนวัดหนองออนอินทขิล3500000035
โรงเรียนบ้านปลาดาว (star fish)อินทขิล5900210056
  1,58411101291323141,384