ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนบ้านป่าสักงามลวงเหนือ1200000012
โรงเรียนชลประทานผาแตกลวงเหนือ137000000137
โรงเรียนบ้านลวงเหนือลวงเหนือ5500000055
โรงเรียนบ้านสันทรายลวงเหนือ2800000028
บริรักศึกษาเชียงใหม่ตลาดใหญ่120000000120
บ้า นแม่จ้องตลาดใหญ่5400000054
บ้านแม่ฮ้อยเงินแม่ฮ้อยเงิน4400000044
บ้านม่วงโตนแม่ฮ้อยเงิน4800000048
เทพเสด็จวิทยาเทพเสด็จ4102278130
  5390227813498