ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนบ้านนาหวายเมืองนะ2159914412131117
โรงเรียนบ้านรินหลวงเมืองนะ12044868666
โรงเรียนเบญจม 2 น้ำรูเมืองนะ10844865630
โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองแขมเมืองนะ7816672020
โรงเรียนบ้านหนองเขียวเมืองนะ3365152711118115
กศนบ้านห้วยงูเมืองคอง20000002
กศนบ้านแม่คองซ้ายเมืองคอง80000008
บ้านวังมะริวเมืองคอง8400000084
บ้านหนองบัวเมืองคอง6900000069
ชุมชนบ้านเมืองคองเมืองคอง7700000077
ดอยสามหมื่นเมืองคอง3900000039
  1,1362338654384333307