สรุปข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ

Total 26 items.
รหัสอำเภออำเภอจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงจำนวนนักเรียนชายไทยจำนวนนักเรียนหญิงไทยจำนวนนักเรียนต่างด้าว(ชาย)จำนวนนักเรียนต่างด้าว(หญิง)
01เมืองเชียงใหม่3408178816201128983660637
02จอมทอง308816851403159613298974
03แม่แจ่ม585430582796299227346662
04เชียงดาว9903508748163316313917711677
05ดอยสะเก็ด55652983258224262118557464
06แม่แตง58092979283024612389518441
07แม่ริม1202972554774606539531190821
08สะเมิง8724604124393972115
09ฝาง9161468944722650250520391967
10แม่อาย58823001288121242037877844
11พร้าว335817631595169615296766
12สันป่าตอง50152638237725012240137137
13สันกำแพง49612657230421341835523469
14สันทราย10912569052224182376615081456
15หางดง1592857735522500335235
16ฮอด31111705140616971394812
17ดอยเต่า150776374475773965
18อมก๋อย4377231020672309206512
19สารภี72693759351033243071435439
20เวียงแหง3302170415981024926680672
21ไชยปราการ44702266220415081474758730
22แม่วาง26131344126912261156118113
23แม่ออน17679438249027954129
24ดอยหล่อ1812964848851741113107
25กัลยาณิวัฒนา16258357908337902-
99พิเศษ-------
  119262631835607950663446051252011474