สรุปข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ

Total 26 items.
รหัสอำเภออำเภอจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงจำนวนนักเรียนชายไทยจำนวนนักเรียนหญิงไทยจำนวนนักเรียนต่างด้าว(ชาย)จำนวนนักเรียนต่างด้าว(หญิง)
01เมืองเชียงใหม่3407178816191128982660637
02จอมทอง308816851403159713298874
03แม่แจ่ม585430582796299127336763
04เชียงดาว72163756346027662544990916
05ดอยสะเก็ด54632896256723442106552461
06แม่แตง57012922277924242353498426
07แม่ริม121597331482864034191928637
08สะเมิง4412242172102061411
09ฝาง7833401338202367222016461600
10แม่อาย209510671028779763288265
11พร้าว317716641513159714476766
12สันป่าตอง49872624236324862230138133
13สันกำแพง47482531221720891805442412
14สันทราย10910568952214180376615091455
15หางดง1549835714506486329228
16ฮอด2597143611611428115289
17ดอยเต่า102251850451249965
18อมก๋อย43642300206423002062-2
19สารภี72643760350433253065435439
20เวียงแหง3302170415981023924681674
21ไชยปราการ44682264220415071474757730
22แม่วาง26131344126912261156118113
23แม่ออน2761391371171192218
24ดอยหล่อ1811963848850741113107
25กัลยาณิวัฒนา16258357908337902-
99พิเศษ-------
  10797057346506244698841143103589481