สรุปข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ

Total 25 items.
รหัสอำเภออำเภอจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงจำนวนนักเรียนชายไทยจำนวนนักเรียนหญิงไทยจำนวนนักเรียนต่างด้าว(ชาย)จำนวนนักเรียนต่างด้าว(หญิง)
01เมืองเชียงใหม่297115561415981873575-
02จอมทอง-------
03แม่แจ่ม-------
04เชียงดาว-------
05ดอยสะเก็ด30611652140913731160279-
06แม่แตง100053346743437999-
07แม่ริม304616291417134012052894
08สะเมิง44122421720920615-
09ฝาง1034520514232223288-
10แม่อาย-------
11พร้าว1904936968904934322
12สันป่าตอง87493845364-
13สันกำแพง1991102396897593048-
14สันทราย7791406437272936262911283
15หางดง1278245261956-
16ฮอด-------
17ดอยเต่า72525--
18อมก๋อย-------
19สารภี74638036628427296-
20เวียงแหง56128327811097173-
21ไชยปราการ-------
22แม่วาง23031193111010701008123-
23แม่ออน18987102728815-
24ดอยหล่อ88246441841636048-
25กัลยาณิวัฒนา-------
  281411467713464114091042432689