สรุปข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ

Total 26 items.
รหัสอำเภออำเภอจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงจำนวนนักเรียนชายไทยจำนวนนักเรียนหญิงไทยจำนวนนักเรียนต่างด้าว(ชาย)จำนวนนักเรียนต่างด้าว(หญิง)
พิเศษ0000000
01เมืองเชียงใหม่3,4611,8191,6421,141995678647
02จอมทอง3,0981,6861,4121,5971,3398973
03แม่แจ่ม5,8513,0562,7952,9902,7336662
04เชียงดาว9,9165,0894,8273,3213,1531,7681,674
05ดอยสะเก็ด5,6053,0012,6042,4412,139560465
06แม่แตง6,2063,2232,9832,6712,517552466
07แม่ริม11,9507,1344,8165,9474,0021,187814
08สะเมิง8744604144393972117
09ฝาง10,7615,5185,2432,8492,6682,6692,575
10แม่อาย5,8843,0022,8822,1242,040878842
11พร้าว3,3581,7631,5951,6961,5296766
12สันป่าตอง4,9902,6442,3462,5072,208137138
13สันกำแพง5,1372,7442,3932,2001,914544479
14สันทราย11,1755,7755,4004,2333,9191,5421,481
15หางดง4,3402,2872,0531,6391,521648532
16ฮอด3,3461,8221,5241,8141,512812
17ดอยเต่า1,50776374475773965
18อมก๋อย4,5622,4132,1492,4122,14712
19สารภี7,3653,8003,5653,3493,112451453
20เวียงแหง3,3141,7101,6041,027932683672
21ไชยปราการ4,8802,4662,4141,6961,673770741
22แม่วาง2,6231,3461,2771,2251,158121119
23แม่ออน1,8309768549318194535
24ดอยหล่อ1,728931797815682116115
25กัลยาณิวัฒนา1,61783178683078610
  125,37866,25959,11952,65146,63413,60812,485