คู่มือ/สื่อ
 

คู่มือ/สื่อ
 3. สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM2.5
 2. คู่มือดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
 1. ชุดนิทรรศการ ในวันที่เมืองเปื้อนผุ่น PM 2.5


Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]