ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
 1. โปสเตอร์ในวันที่เมือง...เปื้อนฝุ่น PM 2.5
 2. โปสเตอร์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 (PM 2.5)
 3. ฝุ่นจิ๋วกับโรคร้าย
 4. ผลต่อสุขภาพจากมลพิษในอากาศ
 5. ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองในบรรยากาศ


Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]