ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประชาชน
 

ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับประชาชน
 1. คำแนะนำดูแลลูกในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น
 2. แผ่นพับรู้ทันป้องกันฝุ่น PM 2.5
 3. คู่มือฉบับประชาชน การเฝ้าระวัง PM 2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย
 4. วิธีดูแลเด็กอย่างปลอดภัย
 5. คำแนะนำการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
 6. 5 ข้อคนไทยพึงฉลาดรู้ในวันที่เมืองเปื้อนฝุ่น
 7. 5 กลุ่มเสี่ยง ทำงานกลางแจ้งรับมือฝุ่นจิ๋ว
 8. ระวัง! ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5
 9. ข้อควรรู้เมื่อต้องเผชิญกับ PM 2.5
 10. ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
 11. การอ่านค่าฝุ่นกับการดูแลตนเองเบื้องต้น
 12. ระดับค่าสี PM 2.5 รู้ก่อนป้องกันก่อน
 13. การดูแลป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจาก PM 2.5
 14. เลือกหน้ากากแบบไหนถึงเหมาะกับฝุ่น PM 2.5
 15. การรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ฉบับประชาชน
 16. คำแนะนำประชาชนกรณี PM 2.5
 17. ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อไหร่ ?


Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]