ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับสถานที่เสี่ยง
 

ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับสถานที่เสี่ยง
 1. คำแนะนำป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM 2.5 สำหรับโรงเรียน
 2. แนวทางการดูแลเด็กเล็ก สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
 3. แนวทางการดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้ปกครอง
 4. แนวทางลดและป้องกัน ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) สำหรับสถานศึกษา


Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]