ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 1. ต้นไม้ 1 ต้น ลดมลพิษ ลดโลกร้อน เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี
 2. แผ่นพับลดฝุ่น..ด้วยต้นไม้
 3. ห้องปลอดฝุ่นสำหรับอาคาร สาธารณะและบ้านเรือน
 4. 3 ส 1 ล
 5. ก่อควัน ฝุ่นพิษ อันตรายต่อชีวิตและเป็นเหตุรำคาญ
 6. แนวทางการทำห้องฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ


Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]