ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2567
 
      ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        หางดง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม.pdf  [154 Kb]
        แบบฟอร์มที่ 1 แผนชมรมจริยธรรมฯ ปีงบฯ 67 สสอ หางดง.pdf  [327 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 พย. 66 เวลา 16:12 น.  โดย :  นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]