รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566
 
      รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย

เอกสารการประชุม : 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JMwu4EZkx894YANZTEgOBwmLpnvksLnJ
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมกวป. 9-2566 (1 พ.ย. 66)  [11,076 Kb]
        ข้อสั่งการ กวป. ครั้งที่ 9-2566 (1 พ.ย. 66)  [41 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 20 พย. 66 เวลา 10:25 น.  โดย :  MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]