การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566
 
      การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์สุขภาพจิตวัยเรียนวัยรุ่น จังหวัดเชียงใหม่  [1,062 Kb]
        4.3.การดูแลสุขภาพจิตและดูแลผู้ป่วยจิตเวชในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  [2,418 Kb]
        4.3.การดูแลสุขภาพจิตและดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำฝาง  [3,225 Kb]
        4.3.1การดูแลสุขภาพจิตและดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำกลางเชียงใหม่  [4,649 Kb]
        รายงานการประชุมครั้งที่2/2566  [227 Kb]
        4.1สถานการณ์สุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่  [798 Kb]
        5.1 ร่าง ประเด็นสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง เชียงใหม่  [309 Kb]
        5.1 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  [626 Kb]
        4.2 ผลการดำเนินงาน ปี 2566  [4,396 Kb]
        ร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่  [1,769 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 18 ตค. 66 เวลา 15:24 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]