บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
      บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เอกสารดาวน์โหลด
        ประเด็นที่ 3 3.2 การยกระดับบริการผู้สูงอายุ  [1,738 Kb]
        ประเด็นที่ 6 องค์กรสมรรถนะสูง  [177 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.2 ความมั่นคงด้านสุขภาพ  [139 Kb]
        ประเด็นที่ 5 5.1 ลดป่วย ลดตาย (Stroke STEMI Cancer)  [1,431 Kb]
        ประเด็นที่ 4 Digital Health  [400 Kb]
        ประเด็นที่ 3 3.1 (3) สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน  [172 Kb]
        ประเด็นที่ 3 3.1 (2) สุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัย  [587 Kb]
        ประเด็นที่ 3 3.1 (1) สุขภาพกลุ่มมารดาและทารก  [184 Kb]
        ประเด็นที่ 2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  [177 Kb]
        ประเด็นที่ 1 1.2 - 1.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์  [286 Kb]
        ประเด็นที่ 1 1.1 กัญชาทางการแพทย์  [226 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 ตค. 66 เวลา 14:39 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]