การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่
 
      การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        วาระการประชุมครั้งที่2  [47 Kb]
        สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตและความรุนแรงในจังหวัดเชียงใหม่  [1,341 Kb]
        เวทีรับฟังสุขภาะทางจิต  [2,171 Kb]
        ร่างเอกสารหลักประเด็น สุขภาวะทางจิต  [1,006 Kb]
        เอกสารร่างมติสุขภาวะทางจิต ฉบับ 4 ก.ย.66  [240 Kb]
        คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่4422/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาพวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่  [953 Kb]
        ร่างวาระสมัชชาสุขภาพปี 2566  [1,148 Kb]
        รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566  [718 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 29 กย. 66 เวลา 11:52 น.  โดย :  นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]