รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2566
 
      รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย

เอกสารการประชุม : 
https://drive.google.com/drive/folders/1U1fENGNLyi4TF3u6N4iaUeV4jKoTPzu0
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมกวป. 8-2566 (4 ก.ย. 66)  [8,990 Kb]
        ข้อสั่งการ กวป.ครั้งที่ 8-2566 (4 ก.ย. 66)  [90 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 02 พย. 66 เวลา 16:34 น.  โดย :  MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]