การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 4/2566
 
      ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การขอรับค่าบริการทางการแพทย์_NHSO 2566  [5,330 Kb]
        ประกาศจ่าย CR(4)กำกับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด  [438 Kb]
        ประกาศฟื้นฟูฯ (ลงนาม)   [1,292 Kb]
        ประกาศ PP-FS  [528 Kb]
        ประกาศการจ่าย PPเหมาจ่าย  [102 Kb]
        ประกาศกองทุนปีงบ ๖๖ UC (ลงนาม)  [4,399 Kb]
        คู่มือแนวทางการคัดกรองและการบันทึกรหัส   [5,595 Kb]
        การป้องกันแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่  [968 Kb]
        ผลการดำเนินงานบำบัดรักษา/การช่วยเลิกบุหรี่  [1,104 Kb]
        การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [5,984 Kb]
        กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  [114 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 22 สค. 66 เวลา 13:19 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]