ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิธีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สรทศ.) ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566
 
      ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิธีไทย
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สรทศ.) ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิธีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สรทศ.) ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566  [493 Kb]
 
ณ วันที่ : 10 สค. 66 เวลา 11:27 น.  โดย :  นางคณิตา กาวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]