ประชุมชี้เเจงระบบการจัดบริการ HIV Self Test Free
 
      วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดำเนินจัดประชุมชี้แจง                         จัดระบบบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองและพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยตนเองของจังหวัดนำร่องสำหรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางของประเทศ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเยาวชน สามารถเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจ คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองโดยสมัครใจ สะดวก รวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาและการป้องกันได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งจะนำสู่การบรรลุเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากบุคลากรจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และรัฐนอกสังกัด และหน่วยงานภาคประชาสังคม
 
ณ วันที่ : 25 กค. 66 เวลา 13:22 น.  โดย :  นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]