ประกาศสืบราคาวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ2567
 
          ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งประกาศสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2567 ตามหนังสือ ที่ ชม 0033.006/ ว.1324 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 แล้วนั้น เนื่องจากมีข้อผิดพลาดบางประการ จึงขอยกเลิกประกาศฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้ส่งประกาศฉบับใหม่ที่แก้ไขแล้ว มาพร้อมนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        รายการวัสดุการแพทย์ปี2567  [185 Kb]
        เอกสารสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี 2567  [103 Kb]
        ยกเลิกประกาศสืบราคาวัสดุการแพทย์  [490 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 กค. 66 เวลา 09:15 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]