การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่
 
      วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สรุปข้อมูลการประสานส่งต่อผู้ป่วยผ่านโปรแกรม CM-HIS สสจ.เชียงใหม่  [2,053 Kb]
        นำเสนอการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลจอมทอง  [1,552 Kb]
        นำเสนอการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลสันป่าตอง  [223 Kb]
        การพัฒนาระบบส่งต่อ โรงพยาบาลนครพิงค์  [1,242 Kb]
        นำเสนอการส่งต่อผู้ป่วย โรงพยาบาลสันทราย  [664 Kb]
 
ณ วันที่ : 31 พค. 66 เวลา 18:40 น.  โดย :  นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]