โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี ในปี 2568ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566
 
                  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย ดำเนินการตรวจ                  คัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 ในกลุ่มแกนนำสุขภาพชุมชนทุกตำบลในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้นำสุขภาพชุมชนเข้าร่วมตรวจคัดกรอง ทั้งหมด 1,139 คน พบผู้ติดพยาธิ จำนวน 35 คน ร้อยละติดพยาธิรวม 3.07 แยกเป็นพยาธิใส้เดือน ร้อยละ 1.67, พยาธิตัวตืดร้อยละ 0.70, พยาธิแส้ม้าร้อยละ 0.52 และติดพยาธิ 2 ชนิดร้อยละ 0.17
 
ณ วันที่ : 28 ธค. 65 เวลา 15:00 น.  โดย :  นายทศพล จีโน [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]