อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65
 
      อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  [148 Kb]
        คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยะธรรม  [113 Kb]
        อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65  [0]
 
  แก้ไขล่าสุด : 13 พย. 65 เวลา 10:04 น.  โดย :  นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]