ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566
 
      ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [313 Kb]
        คำสั่งคณะทำงานชมรมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง ปีงบประมาณ 2566  [76 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 07 พย. 65 เวลา 15:35 น.  โดย :  นางสาวฝน คำแดง [สสอ.เวียงแหง]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]