การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
 
      การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวาน วันที่  30  มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แผ่นตรวจเท้า  [0]
        footDM  [0]
        โรคตาที่เกี่ยวข้องกับ DM และการอ่านรูปถ่ายจอตา 3(นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา)  [0]
        เท้าเบาหวาน64  [0]
 
ณ วันที่ : 30 มีค. 64 เวลา 11:53 น.  โดย :  นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]