แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น
 
      ใกล้ถึงฤดูกาลการเกิดภาวะมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครน (PM 2.5) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จึงขอเสนอแนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น เพื่อความปลอดภัยจากภาวะมลพิษทางอากาศ ดังกล่าว
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น  [0]
 
ณ วันที่ : 10 พย. 63 เวลา 11:45 น.  โดย :  นางปริศนา สุวรรณโชติ [สสจ.เชียงใหม่ : อนามัยสิ่งแวดล้อม]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]