1  อบรมเชิงปฏิบัติการการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง [ วันที่ 30 พย. 66 ]


          วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ณ ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นพ.บดินทร์ จักรแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่,  รพ.นครพิงค์, รพ.ทั่วไปทุกแห่ง, รพ.ชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์  ครูฝึกผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ., รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ ดร.แววดาว ทวีชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและค้นหาโอกาสพัฒนาของกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะกลางของแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่


      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 175

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]