1  การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง พ.ศ.2566  [ วันที่ 28 พย. 66 ]


         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก และสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ดำเนินการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลยี่เป็ง พ.ศ.2566 โดยได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ณ ถนนวิชยานนท์ และถนนเจริญราษฎร์ (เลียบแม่น้ำปิง) จำนวน 231 แห่ง ไม่พบผู้กระทำความผิด


      ณ วันที่ : 28 พย. 66   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 213

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]