1  เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ [ วันที่ 18 พย. 66 ]


         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในกิจกรรม  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ไปนมัสการพระบรมธาตุ   ดอยสุเทพ โดยได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ จำนวน  15 แห่ง ไม่พบผู้กระทำผิด 
 


      ณ วันที่ : 18 พย. 66   โดย : นางสาวสุภาภรณ์ กำปนาท [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 87

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]