1  การตรวจเยี่ยมและสอบทานระบบบริหารการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ [ วันที่ 17 พย. 66 ]


         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์นิมิต อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วิทิต ชูศรียิ่ง ผอ.รพ.ฮอด และทีมสอบทานจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (งานการเงิน,งานพัสดุ) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และทีมรพ.สันกำแพง รพ.หางดง และ รพ.สันป่าตอง  เข้าตรวจเยี่ยมและสอบทานการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ โดยมีแพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผอ.รพ.ดอยหล่อ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี


      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]   view : 99

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]