1  การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง [ วันที่ 15 พย. 66 ]


         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายทวีศิลปั ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่ และนำมติฯ เสนอในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชา มาจากหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม กว่า 70 คน โดยมี พันจ่าเอกวิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ


      ณ วันที่ : 15 พย. 66   โดย : นางสาวสุภาภรณ์ กำปนาท [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 107

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]