เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ
      คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1463/2566 
เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ 
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์
และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ
สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1463/2566 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ  [111 Kb]
 
วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10:37 น.
ผู้บันทึก : นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]