แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 9/2566 เดือนมิถุนายน 2566
      แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 9/2566 เดือนมิถุนายน 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        Claim_PP ปี66 รอบที่ 9  [323 Kb]
 
วันที่ : 07 กันยายน 2566 เวลา 10:43 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]