แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 1 (เพิ่มเติม)
      แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 1 (เพิ่มเติม)
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 1 (เพิ่มเติม)  [9,139 Kb]
 
วันที่ : 04 สิงหาคม 2566 เวลา 15:49 น.
ผู้บันทึก : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]