ประชาสัมพันธ์ โครงการ Auqust Series 2023
      โครงการ Auqust Series 2023  ประกอบด้วยงาน Healthcare Technology, Big Data & Cloud Computing, Digital HR Forum และ Robotics Summit ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี กำหนดจังานวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2566 
 
วันที่ : 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 15:02 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]