ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
      ประกาศผู้ชนะ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผู้ชนะ  [30 Kb]
 
วันที่ : 11 กรกฏาคม 2566 เวลา 12:58 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]