(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางฯ รพ.ดอยหล่อ
      (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตรม.(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ) รพ.ดอยหล่อ
เอกสารดาวน์โหลด
        (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ  [8,181 Kb]
 
วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 เวลา 12:50 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]