รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566
      รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมกวป. 6-2566 (25 พ.ค. 66)  [2,177 Kb]
        ข้อสั่งการ กวป.ครั้งที่ 5-2566 (25 พ.ค. 66)  [2,705 Kb]
 
วันที่ : 01 มิถุนายน 2566 เวลา 14:13 น.   แก้ไขล่าสุด : 27 มิถุนายน 2566 เวลา 11:27 น.
ผู้บันทึก : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]