สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข
       วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจำจังหวัดเชียงใหม่จาก นพ.นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อที่จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ห้องพระประจำกระทรวงสาธารณสุข ณ จุดรับพระพุทธรูป โถงอาคาร 1 ชั้น 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
วันที่ : 23 มีนาคม 2566 เวลา 16:59 น.
ผู้บันทึก : นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์]